Stylish one bedroom apartment next to Sveta Nedelya Square