Spacious design apartment with views of Vitosha Mountain