Терен в център с виза за строеж на 9-етажна бизнес сграда