Офис в сграда със смесено предназначение с прекрасно разпределение