Офис в представителна сграда в централните части на София