Заведение със статут на кафе- сладкарница в представителна сграда