Партерно помещение, подходящо за офис на  пл.ХЕЛЗЕНКИ