Офис в сграда клас А близо до централните части на София