Oфис в сграда Клас "А" в Mанастирски ливади - изток