ФУНКЦИОНАЛЕН ОФИС В ПРЕДСТАВИТЕЛНА СГРАДА, КЛАС- А