Атрактивен офис под наем, център със сaмостоятелен вход