Кокетен апартамент в пешеходната част на бул. Витоша