Слънчев парцел в Панчарево, м. Детски град в непосредствена близост до Англо-американското училище