УПИ с виза за проектиране до метростанция "Горна Баня"